Urge-incontinentie: Symptomen, Oorzaken en Behandeling

Urge incontinentie, ook bekend als overactieve blaas, is een aandoening waarbij er een plotselinge en sterke aandrang is om te urineren. Deze aandrang kan zo krachtig zijn dat het individu de blaas niet kan bereiken voordat er urineverlies optreedt. De aandoening kan zowel mannen als vrouwen beïnvloeden en neemt toe met de leeftijd, hoewel het op elke leeftijd kan voorkomen.

A puddle forms on the floor as liquid spills from a tipped-over container, depicting urge incontinence

De oorzaken van urge incontinentie zijn veelzijdig en kunnen variëren van neurologische stoornissen en blaasontstekingen tot veranderingen in de blaas zelf. Hoewel deze aandoening soms verband houdt met specifieke medische aandoeningen, komt het ook voor zonder dat er een duidelijke oorzaak is vastgesteld. In de behandeling van urge incontinentie wordt prioriteit gegeven aan het beheren van symptomen en het nastreven van een verbeterde kwaliteit van leven, met een scala aan opties variërend van fysieke oefeningen tot medicatie of chirurgie. Het is essentieel om professionele hulp te zoeken bij de eerste tekenen van symptomen, om de impact op het dagelijks leven zoveel mogelijk te beperken.

Definitie van Urge Incontinentie

Urge incontinentie, ook wel aandrangincontinentie genoemd, is een vorm van urine-incontinentie. Het wordt gekenmerkt door een plotselinge, sterke drang om te urineren die moeilijk te onderdrukken is. Personen met urge incontinentie ervaren vaak het verlies van urine voordat zij het toilet kunnen bereiken.

Deze aandoening treedt op wanneer de detrusorspier, die de blaaswand vormt, onwillekeurig samentrekt. Hierdoor ontstaat de urgente behoefte om te plassen. Urge incontinentie kan voorkomen bij mensen van alle leeftijden, maar wordt vaker gezien bij ouderen.

Factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van urge incontinentie:

 • Neurologische aandoeningen
 • Blaasontsteking
 • Blaasstenen of -tumoren
 • Bij vrouwen: menopauze
 • Bij mannen: vergrote prostaat

De diagnose van urge incontinentie wordt vaak gesteld door een uroloog na een reeks onderzoeken, zoals een urinetest, blaasfunctietest of een cystoscopie. De behandeling kan bestaan uit leefstijlveranderingen, bekkenbodemtherapie, medicatie of chirurgische ingrepen, afhankelijk van de ernst en onderliggende oorzaak van de aandoening.

Diagnose van Urge Incontinentie

Wanneer iemand symptomen van urge incontinentie vertoont, zoals plotseling en onbedwingbaar moeten urineren, kan een arts verschillende diagnostische tests en methoden gebruiken.

Medische Geschiedenis
Artsen beginnen met een gedetailleerde medische geschiedenis waarin ze vragen stellen over de urinefrequentie, het volume, en eventuele triggers die de aandrang om te urineren veroorzaken.

Symptoomdagboek
Patiënten kunnen worden gevraagd een symptoomdagboek bij te houden waarin ze hun incontinentie-episodes, vochtinname en andere relevante factoren noteren.

Lichamelijk Onderzoek
Een lichamelijk onderzoek kan onder meer bestaan uit een buikonderzoek, een pelvisch onderzoek bij vrouwen, en een rectaal onderzoek bij mannen.

Diagnostische Tests Beschrijving
Urineonderzoek Analyseert urine op infecties of bloed.
Blaasfunctietest (urodynamisch onderzoek) Meet hoe goed de blaas en sluitspier functioneren.
Cystoscopie Gebruikt een camera om in de blaas te kijken.
Resturine meting Bepaalt de hoeveelheid urine die achterblijft na het plassen.

Neurologische Tests
Om uit te sluiten dat de symptomen veroorzaakt worden door neurologische problemen, kunnen er aanvullende neurologische tests worden uitgevoerd.

Therapieën kunnen variëren op basis van de diagnose, van gedragsaanpassingen zoals blaastraining tot medicatie of zelfs chirurgie. Het nauwkeurig diagnosticeren van urge incontinentie is essentieel om de meest effectieve behandeling vast te stellen.

Behandelingen voor Urge Incontinentie

Er zijn verschillende behandelingsstrategieën voor urge incontinentie, die patiënten helpen de symptomen te beheersen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Leefstijlveranderingen en Blaastraining

 • Gewichtsverlies: Bij overgewicht kan afvallen de druk op de blaas verminderen.
 • Vochtbeheersing: Het beperken van cafeïne en alcohol kan de urgentie verminderen.
 • Blaastraining: Het geleidelijk uitstellen van het toiletbezoek kan de blaascapaciteit vergroten.

Medicijnen

 • Anticholinergica: Verminderen blaasspasmen en vergroten de blaascapaciteit.
 • Beta-3-adrenerge agonisten: Ontspannen de blaasspier en kunnen blaasoveractiviteit verminderen.

Fysiotherapie

Medische hulpmiddelen

 • Neurostimulatie: Impulsen helpen de zenuwen die de blaascontrole beïnvloeden te reguleren.
 • Pessarium: Ondersteunt de blaas en kan druk verlichten.

Chirurgische opties

In zeldzame gevallen kan chirurgie een optie zijn als andere behandelingen niet effectief zijn.

Het is essentieel voor patiënten om met hun arts te praten om de meest geschikte behandelingsmogelijkheden voor hun situatie te bepalen.

Impact van Urge Incontinentie op het Dagelijks Leven

Urge incontinentie heeft significante invloed op iemands dagelijkse activiteiten. Mensen met deze aandoening ervaren een plotselinge en intense drang om te urineren, gevolgd door onvrijwillig urineverlies. Dit kan hen onzeker maken over sociale activiteiten, werk en reizen.

Het onvermogen om urinelozing uit te stellen resulteert in frequent toiletbezoek. Dit kan de nachtrust verstoren, leidend tot vermoeidheid en concentratieproblemen overdag. Slaaptekort kan weer andere gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals een verhoogd risico op hartziekten en depressie. Lees hier alles over sleutelgat incontinentie: altijd als eerste naar toilet gaan als je thuiskomt.

Op sociaal vlak kan urge incontinentie tot isolatie leiden. Mensen kunnen bijeenkomsten of evenementen gaan vermijden uit angst voor ongelukken. Dit kan gevoelens van schaamte veroorzaken en het zelfvertrouwen aantasten.

In de werkomgeving kan men door de frequente toiletbezoeken als minder productief worden beschouwd. Het kan ook stress verhogen als er niet gemakkelijk toegang is tot toiletvoorzieningen. Werkgerelateerde reizen of lange vergaderingen kunnen een bron van angst zijn.

Lichamelijk kunnen huidirritaties en infecties optreden door de constante noodzaak om beschermend materiaal te dragen. Psychologisch kan het omgaan met urge incontinentie bijdragen aan de ontwikkeling van angststoornissen en depressie.

Mensen met deze vorm van incontinentie zoeken vaak hulp bij gezondheidsdeskundigen. Behandelingen en leefstijlveranderingen kunnen de effecten verminderen, maar het vereist tijd en geduld om aan te pakken. Het is belangrijk dat zij ondersteuning en begrip krijgen van hun omgeving om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Preventie en Management

Preventie en management van urge-incontinentie is gericht op het verminderen van symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Zowel leefstijlveranderingen als medische interventies kunnen hierbij een rol spelen.

Leefstijladviezen:

 • Vloeistofintake: Aanpassen van de hoeveelheid en de timing van vloeistofinname om de blaas niet te overbelasten.
 • Bekkenbodemoefeningen: Versterken van de bekkenbodemspieren met oefeningen zoals Kegel-oefeningen kan helpen de blaascontrole te verbeteren.
 • Bladder training: Het geleidelijk verlengen van de tijd tussen toiletbezoeken om de blaas te trainen.

Medische behandeling:

 • Medicatie: Anticholinergica en beta-3-adrenoreceptoragonisten worden vaak voorgeschreven om de blaasactiviteit te kalmeren.
 • Neuromodulatie: Technieken zoals sacrale zenuwstimulatie kunnen helpen om de zenuwen die de blaasfunctie reguleren te moduleren.
Interventie Doel
Leefstijlaanpassing Symptomen verminderen door gedragsverandering.
Bekkenbodemoefeningen Bekkenbodemspieren versterken.
Medicatie Blaasactiviteit reguleren.
Neuromodulatie Zenuwen die de blaasfunctie reguleren moduleren.

Patiënten moeten worden aangemoedigd om een consistent schema te volgen en professioneel medisch advies in te winnen voor persoonlijke behandelplannen. Het verloop van urge-incontinentie kan variëren, en daarom is een individuele benadering belangrijk.

Sociaal en Psychologisch Perspectief

A person sitting alone, looking distressed, surrounded by empty incontinence products

Urge-incontinentie kan aanzienlijke sociale en psychologische effecten hebben. Personen die hiermee te maken hebben, kunnen zich schamen of geïsoleerd voelen vanwege hun aandoening. Het plotselinge en intense gevoel van de noodzaak om te urineren kan leiden tot angst voor sociale situaties, uit angst voor een ongeluk in het openbaar.

Sociale interacties

 • Vermijdingsgedrag: Patiënten vermijden vaak sociale evenementen uit angst voor incontinentie.
 • Arbeidsomgeving: Stress kan voortkomen uit de noodzaak om continu toegang te hebben tot een toilet.

Psychologische impact

 • Zelfbeeld: Urge-incontinentie kan invloed hebben op het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde.
 • Mentale gezondheid: Er is een verhoogd risico op depressie en angststoornissen bij mensen die leven met urge-incontinentie.

Copingstrategieën

 • Informatie en communicatie: Op de hoogte zijn van de aandoening helpt bij het voeren van open gesprekken met vrienden en familie.
 • Professionele hulp: Ondersteuning van gezondheidswerkers en therapie kan de psychologische impact verminderen.

Men moet zich bewust zijn van de mogelijke impact van urge-incontinentie op het dagelijks leven en dat ondersteuning en behandeling beschikbaar zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Toekomstig Onderzoek en Ontwikkelingen

Cutting-edge research lab with futuristic equipment for incontinence development

Toekomstige onderzoeken naar urge-incontinentie richten zich op het verbeteren van diagnostische hulpmiddelen, behandelingen en managementstrategieën.

Nieuwe Diagnostische Technieken: Wetenschappers werken aan de ontwikkeling van geavanceerde urodynamische testen om de onderliggende oorzaken van urge-incontinentie beter te begrijpen.

 • Genetische Studies: Men streeft naar een beter inzicht in de genetische factoren die bijdragen aan het risico op urge-incontinentie.

Behandelingsopties: De vooruitgang in farmacologie belooft de introductie van nieuwe medicijnen met minder bijwerkingen en verbeterde effectiviteit.

 • Neuromodulatie: Onderzoek naar neuromodulatietherapieën, zoals sacrale zenuwstimulatie, wordt uitgebreid om de precisie en comfort voor patiënten te verbeteren.

Technologische Innovaties:

 • Er is sprake van een toename in de ontwikkeling van draagbare technologieën die real-time monitoring van symptomen mogelijk maken, wat bijdraagt aan gepersonaliseerde zorgplannen.

Lifestyle Interventions:

 • Klinische trials evalueren de effectiviteit van verschillende leefstijlinterventies om de impact van urge-incontinentie op dagelijkse activiteiten te verminderen.

In het algemeen toont de huidige wetenschappelijke interesse een heldere belofte in de verbetering van de kwaliteit van leven voor individuen die leven met urge-incontinentie. De toenemende integratie van multidisciplinaire benaderingen belooft een holistischere behandelingswijze.

Ga door, blijf lezen.

Ga naar alle blog artikelen
prostaatproblemen

Prostaatproblemen: Effectieve Behandelingen en Preventie Strategieën

Prostaatproblemen komen vaak voor bij mannen, vooral als ze ouder worden. De prostaat, een klier ter grootte van een walnoot, bevindt zich onder de blaas en omgeeft de urinebuis. Deze klier speelt ...

oorzaken vaak plassen bij vrouwen

12 Oorzaken van vaak urineren bij vrouwen

Plassen of urineren is een normaal onderdeel van het leven en helpt het lichaam om overtollig water en andere afvalstoffen kwijt te raken. Maar als de aandrang om te plassen vaak toeslaat en je vak...

Sleutelgat incontinentie

Sleutelgat-incontinentie: wat is het en hoe te voorkomen?

Sleutelgatincontinentie treedt op wanneer je je urine kunt ophouden tot het moment dat je bij de deur bent, maar dan plotseling het gevoel hebt dat je het niet meer kunt ophouden. Het kan ook gebeu...