Operatie incontinentie bij mannen: behandelingsopties en succespercentages

Operatie incontinentie bij mannen is een behandeling die wordt gebruikt om onvrijwillig urineverlies te verminderen of te stoppen. Dit kan een uitkomst bieden voor mannen die last hebben van incontinentie, wat een veelvoorkomend probleem is bij mannen van alle leeftijden. Deze operatie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de oorzaak van de incontinentie en de ernst van de symptomen.

A man undergoing incontinence surgery in a hospital operating room

Er zijn verschillende oorzaken van incontinentie bij mannen, waaronder prostaatproblemen, neurologische aandoeningen en verzwakte bekkenbodemspieren. In sommige gevallen kan incontinentie worden behandeld met medicijnen, oefeningen of veranderingen in levensstijl. In andere gevallen kan een operatie nodig zijn om de incontinentie te verhelpen. Het is belangrijk om een arts te raadplegen om de beste behandelingsopties te bespreken en de oorzaak van de incontinentie vast te stellen voordat een beslissing wordt genomen over een operatie.

Wat is Incontinentie bij Mannen?

Incontinentie bij mannen is het onvermogen om urine op te houden. Het is een veel voorkomende aandoening die mannen van alle leeftijden kan treffen. Incontinentie kan variëren van licht urineverlies tot volledige oncontroleerbare urinelozing.

Er zijn verschillende soorten incontinentie bij mannen, waaronder stressincontinentie, urge-incontinentie, overflow-incontinentie en functionele incontinentie. Stressincontinentie treedt op wanneer de blaas onder druk staat, bijvoorbeeld bij hoesten of lachen. Urge-incontinentie treedt op wanneer de blaas onverwacht samentrekt, waardoor de persoon plotseling moet plassen. Overflow-incontinentie ontstaat wanneer de blaas niet volledig kan worden geleegd, waardoor er druppeltjes urine weglekken. Functionele incontinentie treedt op als gevolg van fysieke of mentale beperkingen die het moeilijk maken om naar het toilet te gaan.

Incontinentie bij mannen kan het gevolg zijn van verschillende factoren, waaronder veroudering, prostaatkanker, neurologische aandoeningen en bepaalde medicijnen. Het kan ook worden veroorzaakt door een zwakke bekkenbodem, die kan worden versterkt door middel van oefeningen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat incontinentie bij mannen een behandelbare aandoening is. Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden beschikbaar, waaronder medicatie, bekkenbodemtherapie, chirurgie en het gebruik van incontinentiemateriaal. Het is raadzaam om een arts te raadplegen als u last heeft van incontinentie, aangezien deze kan helpen bij het bepalen van de juiste behandelingsoptie.

Oorzaken van Incontinentie bij Mannen

A man undergoing a surgical procedure for incontinence, with medical equipment and professionals in an operating room

Incontinentie bij mannen kan verschillende oorzaken hebben, waaronder prostaatproblemen, neurologische aandoeningen, veroudering en urineweginfecties.

Prostaatproblemen

Een vergrote prostaat is een veelvoorkomende oorzaak van incontinentie bij mannen. Dit kan leiden tot een blokkade van de urinebuis, waardoor het moeilijker wordt om urine op te houden. Prostaatkanker en de behandeling ervan, zoals bestraling of een operatie, kunnen ook incontinentie veroorzaken.

Neurologische Aandoeningen

Neurologische aandoeningen, zoals een beroerte, multiple sclerose of de ziekte van Parkinson, kunnen de zenuwen die de blaas regelen beschadigen. Hierdoor kan de blaas onverwacht samentrekken en urine laten lekken.

Veroudering

Veroudering kan ook een rol spelen bij incontinentie bij mannen. Naarmate mannen ouder worden, verliezen de spieren in de bekkenbodem kracht, waardoor het moeilijker wordt om urine op te houden.

Urineweginfecties

Urineweginfecties kunnen ook incontinentie veroorzaken bij mannen. Deze infecties kunnen de blaas irriteren en leiden tot een verhoogde aandrang om te plassen, wat kan leiden tot urineverlies.

Het is belangrijk om de oorzaak van incontinentie bij mannen vast te stellen, zodat de juiste behandeling kan worden gekozen. Een arts kan helpen bij het vaststellen van de oorzaak en het bepalen van de beste behandelingsopties.

Soorten Incontinentie bij Mannen

Incontinentie bij mannen is een veelvoorkomend probleem waarbij de controle over de blaas verloren gaat. Er zijn verschillende soorten incontinentie bij mannen, elk met hun eigen oorzaken en symptomen. In dit artikel worden de vier meest voorkomende soorten incontinentie bij mannen besproken.

Stressincontinentie

Stressincontinentie bij mannen komt voor wanneer de bekkenbodemspieren die de blaas ondersteunen, verzwakt zijn. Dit kan leiden tot urineverlies bij activiteiten zoals hoesten, niezen, lachen of tillen. Stressincontinentie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals prostaatoperaties, overgewicht, veroudering en een sedentaire levensstijl.

Drangincontinentie

Drangincontinentie bij mannen treedt op wanneer de blaas te actief is en urineverlies optreedt als gevolg van een plotselinge en intense drang om te plassen. Dit kan leiden tot frequent urineren en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een overactieve blaas, urineweginfecties en neurologische aandoeningen.

Overloopincontinentie

Overloopincontinentie bij mannen komt voor wanneer de blaas niet volledig kan worden geleegd en overloopt. Dit kan leiden tot urineverlies en frequente urinestroom. Overloopincontinentie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals een vergrote prostaat, een vernauwde urethra en neurologische aandoeningen.

Functionele Incontinentie

Functionele incontinentie bij mannen treedt op wanneer er geen fysieke problemen zijn met de blaas of de urinewegen, maar wanneer de persoon niet in staat is om op tijd naar het toilet te gaan vanwege een fysieke of mentale beperking. Dit kan leiden tot urineverlies en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals dementie, een beroerte, artritis en mobiliteitsproblemen.

Het begrijpen van de verschillende soorten incontinentie bij mannen is belangrijk om de juiste behandeling te kunnen bieden. Het is raadzaam om een arts te raadplegen voor een volledige diagnose en behandelingsopties.

Diagnose van Incontinentie

A surgeon performs a diagnosis and operation for male incontinence

Anamnese

Bij het diagnosticeren van incontinentie bij mannen is een grondige anamnese van groot belang. De arts zal vragen stellen over de frequentie, het volume en de aard van de urine-incontinentie. Ook zal er worden gevraagd naar eventuele bijkomende klachten, zoals pijn of bloed in de urine. Daarnaast zal de arts vragen naar de medische voorgeschiedenis en eventuele medicatiegebruik.

Lichamelijk Onderzoek

Naast de anamnese zal er ook een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij zal de arts onder andere kijken naar de conditie van de bekkenbodemspieren en de prostaat. Bij een vermoeden van een onderliggende aandoening kan er ook een rectaal onderzoek worden uitgevoerd.

Urineonderzoek

Een urineonderzoek kan helpen bij het vaststellen van eventuele infecties of afwijkingen in de urine. Hierbij wordt gekeken naar de kleur, geur en samenstelling van de urine. Ook kan er worden gekeken naar de aanwezigheid van bacteriën of bloed in de urine.

Urodynamisch Onderzoek

Bij een urodynamisch onderzoek wordt de werking van de blaas en de urinewegen in kaart gebracht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de druk in de blaas en de stroomsnelheid van de urine. Dit onderzoek kan helpen bij het vaststellen van de oorzaak van de incontinentie en het bepalen van de juiste behandeling.

Door middel van een grondige anamnese, lichamelijk onderzoek, urineonderzoek en urodynamisch onderzoek kan de diagnose incontinentie bij mannen worden gesteld. Het is van belang dat de juiste diagnose wordt gesteld, zodat de juiste behandeling kan worden ingezet.

Behandelingsopties

Er zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar voor mannen met incontinentie. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende opties besproken.

Leefstijlveranderingen en Blaastraining

Sommige mannen kunnen hun incontinentieklachten verbeteren door veranderingen aan te brengen in hun levensstijl en door blaastraining te volgen. Dit kan onder andere inhouden:

 • Vermijden van cafeïne en alcohol
 • Voldoende water drinken
 • Op vaste tijden naar het toilet gaan
 • Het trainen van de bekkenbodemspieren
 • Gewichtsverlies

Medicatie

Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar die kunnen helpen bij incontinentie. Deze medicijnen kunnen onder andere de blaasspier ontspannen of de urineproductie verminderen. Het is belangrijk om met een arts te overleggen welk medicijn het meest geschikt is en wat de mogelijke bijwerkingen zijn.

Chirurgische Ingrijpen

Als de incontinentieklachten ernstig zijn en andere behandelingen niet helpen, kan een operatie worden overwogen. Er zijn verschillende operaties mogelijk, waaronder het plaatsen van een kunstmatige sluitspier of het versterken van de bekkenbodemspieren.

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die kunnen helpen bij incontinentie, zoals incontinentiemateriaal, katheters en condooms voor mannen. Deze hulpmiddelen kunnen helpen om de urine op te vangen en te voorkomen dat het incontinentieprobleem verergerd.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke man anders is en dat de behandeling moet worden afgestemd op zijn individuele behoeften en situatie. Een arts kan helpen bij het bepalen van de beste behandelingsoptie voor elke patiënt.

Operatieve Behandelingen

Er zijn verschillende operatieve behandelingen beschikbaar voor mannen met incontinentie. Deze behandelingen worden meestal alleen gebruikt als andere behandelingen niet effectief zijn gebleken.

Slingoperatie

Een slingoperatie is een chirurgische ingreep waarbij een kunstmatige band of sling wordt geplaatst onder de urethra om deze te ondersteunen en de urinelekkage te verminderen. Er zijn verschillende soorten slings beschikbaar, waaronder de transobturator sling en de retropubische sling. Het type sling dat wordt gebruikt, hangt af van de specifieke behoeften van de patiënt.

Kunstmatige Sfincter

Een kunstmatige sfincter is een apparaat dat wordt geïmplanteerd rond de urethra om de urinestroom te reguleren. Het apparaat bestaat uit een ballon die wordt opgeblazen om de urethra af te sluiten en urineverlies te voorkomen. De ballon kan worden geleegd om urineren mogelijk te maken. Dit type operatie wordt meestal gebruikt bij mannen met ernstige incontinentie.

Prostaatoperaties

Prostaatoperaties kunnen incontinentie veroorzaken als gevolg van schade aan de urethra of de sluitspier van de blaas. In sommige gevallen kan een operatie worden uitgevoerd om de urethra te herstellen en de urinelekkage te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het plaatsen van een sling of het implanteren van een kunstmatige sfincter.

Het is belangrijk om te onthouden dat operaties voor incontinentie bij mannen niet altijd succesvol zijn en dat er risico's verbonden zijn aan elke chirurgische ingreep. Het is daarom belangrijk om de voor- en nadelen van elke behandeling zorgvuldig af te wegen en samen met een arts een weloverwogen beslissing te nemen.

Herstel en Nazorg na Operatie

A man receiving post-operative care for incontinence, surrounded by medical equipment and a supportive medical team

Na de operatie voor incontinentie bij mannen is het belangrijk om te weten wat u kunt verwachten tijdens het herstelproces en welke nazorg u nodig heeft.

Herstel

Direct na de operatie kan de patiënt last hebben van pijn en zwelling. Dit is normaal en kan worden verlicht door pijnstillers en rust. De patiënt kan ook een katheter nodig hebben om urine af te voeren totdat de blaas weer normaal functioneert. Het is belangrijk om de instructies van de arts op te volgen om het herstelproces te bevorderen.

Na enkele weken kan de patiënt geleidelijk aan zijn normale activiteiten hervatten, maar zwaar tillen en sporten moeten worden vermeden gedurende enkele maanden na de operatie. De patiënt moet ook regelmatig controleafspraken maken met de arts om het herstelproces te volgen.

Nazorg

Na de operatie moet de patiënt goede hygiënepraktijken volgen om infecties te voorkomen. De patiënt moet ook voldoende vochtinname handhaven en zich houden aan een gezond dieet om het herstelproces te bevorderen.

De patiënt moet ook regelmatig zijn blaas legen om te voorkomen dat deze overvol raakt en de incontinentie opnieuw optreedt. Het is belangrijk om te onthouden dat herstel een proces is en dat het tijd kan kosten om volledig te herstellen.

In geval van complicaties of ongewone symptomen moet de patiënt onmiddellijk contact opnemen met zijn arts.

Risico's en Complicaties van Operaties

A surgeon performing a delicate operation in a sterile operating room, surrounded by medical equipment and focused on addressing male incontinence

Bij operaties voor incontinentie bij mannen zijn er enkele risico's en complicaties die kunnen optreden. Het is belangrijk dat patiënten zich bewust zijn van deze risico's voordat ze besluiten om de operatie te ondergaan.

Risico's

 • Bloeding: er is een risico op bloeding tijdens of na de operatie. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op infectie en kan de genezing vertragen.
 • Infectie: infectie is een risico bij elke operatie. Het kan leiden tot een vertraagde genezing en kan ernstige complicaties veroorzaken als het niet op tijd wordt behandeld.
 • Problemen met urineren: sommige mannen kunnen na de operatie moeite hebben met het legen van hun blaas. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op urineweginfecties en andere complicaties.
 • Erectiestoornissen: sommige mannen kunnen na de operatie problemen hebben met het krijgen of behouden van een erectie. Dit kan tijdelijk of permanent zijn en kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven.

Complicaties

 • Fistelvorming: er is een risico op fistelvorming na de operatie. Een fistel is een abnormale verbinding tussen twee organen of tussen een orgaan en de huid. Dit kan leiden tot infectie en andere complicaties.
 • Urine-incontinentie: in sommige gevallen kan de operatie leiden tot urine-incontinentie. Dit kan tijdelijk of permanent zijn en kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven.
 • Problemen met de darmen: sommige mannen kunnen na de operatie problemen hebben met hun darmfunctie. Dit kan leiden tot constipatie of diarree en kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven.

Het is belangrijk dat patiënten zich bewust zijn van deze risico's en complicaties voordat ze besluiten om de operatie te ondergaan. Het is ook belangrijk dat ze alle vragen en zorgen bespreken met hun arts voordat ze een beslissing nemen.

Leven met Incontinentie na Operatie

A man post-surgery managing incontinence, with a stack of absorbent pads, a bathroom with open door, and a look of determination on his face

Incontinentie na een operatie kan een uitdaging zijn voor mannen. Het kan leiden tot gevoelens van frustratie en ongemak, en kan zelfs het dagelijks leven beïnvloeden. Hier zijn enkele tips om te helpen bij het omgaan met incontinentie na een operatie:

 • Verander regelmatig de incontinentiematerialen om huidirritatie te voorkomen en hygiëne te handhaven.
 • Vermijd het drinken van grote hoeveelheden vocht in één keer, maar drink in plaats daarvan kleine hoeveelheden gedurende de dag.
 • Beperk het drinken van cafeïnehoudende dranken, omdat deze de blaas kunnen irriteren en de incontinentie kunnen verergeren.
 • Maak gebruik van incontinentieproducten die geschikt zijn voor mannen, zoals incontinentiebroekjes of speciale inleggers.
 • Bespreek eventuele problemen met incontinentie met een arts om te kijken of verdere behandelingen nodig zijn.

Hoewel incontinentie na een operatie een uitdaging kan zijn, zijn er manieren om ermee om te gaan en het dagelijks leven voort te zetten. Door deze tips te volgen en open te blijven communiceren met een arts, kan de kwaliteit van leven verbeteren en kan incontinentie worden beheerd.

Ondersteuning en Advies

A man receiving support and advice for incontinence operation

Voor mannen die lijden aan incontinentie kan het een moeilijke en verwarrende tijd zijn. Het kan hen belemmeren in hun dagelijkse activiteiten en hun zelfvertrouwen aantasten. Gelukkig zijn er verschillende manieren om incontinentie te behandelen en te beheren.

Een belangrijke stap in het omgaan met incontinentie is het zoeken van ondersteuning en advies. Mannen kunnen terecht bij hun huisarts of een specialist op het gebied van incontinentie om meer te weten te komen over hun specifieke situatie en de behandelingsopties die beschikbaar zijn.

Naast medische professionals zijn er ook verschillende organisaties en gemeenschappen die ondersteuning bieden aan mannen met incontinentie. Deze kunnen variëren van online forums en supportgroepen tot lokale bijeenkomsten en evenementen.

Het is ook belangrijk voor mannen om te begrijpen dat ze niet alleen zijn in hun strijd tegen incontinentie. Het is een veelvoorkomend probleem dat naar schatting miljoenen mannen over de hele wereld treft. Door open te zijn over hun situatie en hulp te zoeken, kunnen mannen de steun en het advies krijgen dat ze nodig hebben om incontinentie te beheren en hun leven weer op te pakken.

Ga door, blijf lezen.

Ga naar alle blog artikelen
prostaatproblemen

Prostaatproblemen: Effectieve Behandelingen en Preventie Strategieën

Prostaatproblemen komen vaak voor bij mannen, vooral als ze ouder worden. De prostaat, een klier ter grootte van een walnoot, bevindt zich onder de blaas en omgeeft de urinebuis. Deze klier speelt ...

oorzaken vaak plassen bij vrouwen

12 Oorzaken van vaak urineren bij vrouwen

Plassen of urineren is een normaal onderdeel van het leven en helpt het lichaam om overtollig water en andere afvalstoffen kwijt te raken. Maar als de aandrang om te plassen vaak toeslaat en je vak...

Sleutelgat incontinentie

Sleutelgat-incontinentie: wat is het en hoe te voorkomen?

Sleutelgatincontinentie treedt op wanneer je je urine kunt ophouden tot het moment dat je bij de deur bent, maar dan plotseling het gevoel hebt dat je het niet meer kunt ophouden. Het kan ook gebeu...