Wat is incontinentie: Oorzaken en Behandelingen Uiteengezet

Incontinentie is het onvermogen om de afgifte van urine of ontlasting te controleren, wat kan leiden tot ongewild verlies. Deze aandoening kan mensen van alle leeftijden treffen, hoewel het vaker voorkomt bij ouderen. Er zijn verschillende soorten incontinentie, waaronder stressincontinentie, aandrangincontinentie, functionele incontinentie en overloopincontinentie, elk met eigen specifieke oorzaken en behandelmethoden.

A puddle of spilled liquid on a chair, with a wet spot on the floor nearby

De impact van incontinentie op het dagelijks leven kan ingrijpend zijn, zowel fysiek als emotioneel. Mensen met incontinentie kunnen sociale activiteiten vermijden en last hebben van schaamte en een verminderd zelfbeeld. Ondanks de mogelijke gevolgen, is incontinentie een behandelbare aandoening en zijn er verschillende opties beschikbaar om de symptomen te beheersen.

Behandelingen variëren van conservatieve strategieën, zoals bekkenbodemoefeningen en blaastraining, tot medische interventies, waaronder medicatie, hulpmiddelen of chirurgie. Het belangrijkste is dat individuen die tekenen van incontinentie vertonen, medisch advies inwinnen voor een juiste diagnose en behandelplan. Het doorbreken van het stigma en het bespreekbaar maken van de aandoening zijn cruciale stappen in het verbeteren van de levenskwaliteit voor degenen die erdoor worden getroffen.

Definitie en Soorten van Incontinentie

Incontinentie verwijst naar het onvermogen om urine of ontlasting vrijwillig te controleren, wat tot ongewenst verlies kan leiden. Dit probleem kan van diverse oorzaken komen, variërend van tijdelijke aandoeningen tot meer permanente medische aandoeningen.

Er zijn verschillende soorten incontinentie:

 • Urine-incontinentie: Dit betreft het ongewild verlies van urine.

  • Stressincontinentie: urineverlies tijdens fysieke activiteiten zoals hoesten, niezen, of sporten.
  • Drangincontinentie: een plotselinge, intense aandrang om te urineren gevolgd door onmiddellijk urineverlies.
  • Overloopincontinentie: frequente of constante druppels urine als gevolg van een volle blaas.
  • Functionele incontinentie: urineverlies als gevolg van fysieke of communicatieve beperkingen.
  • Gemengde incontinentie: een combinatie van meerdere soorten urine-incontinentie.
 • Fecale incontinentie: Dit is het onvermogen om ontlasting te controleren, wat leidt tot ongewild verlies van feces.

Men kan incontinentie daadkrachtig aanpakken met behulp van diverse behandelingen, zoals bekkenbodemoefeningen, medicatie, medische hulpmiddelen, of chirurgie, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en het type incontinentie. Het is essentieel dat personen met incontinentie medische hulp zoeken om een adequate diagnose en behandeling te verkrijgen.

Oorzaken van Incontinentie

Incontinentie kent meerdere oorzaken variërend van fysieke problemen tot levensstijlinvloeden. Het begrijpen van deze oorzaken is essentieel voor de juiste behandeling.

Fysieke Oorzaken

Fysieke factoren die incontinentie kunnen veroorzaken zijn divers. Ze kunnen uiteenlopen van problemen met de blaas zelf, zoals een overactieve blaas, tot externe druk door bv. zwangerschap of overgewicht. Neurologische aandoeningen zoals multipele sclerose of rugletsel kunnen ook de controle over de blaas beïnvloeden. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Spierzwakte: Verminderde kracht van de bekkenbodemspieren kan leiden tot incontinentie.
 • Prostaatproblemen bij mannen: Vergroting of operaties kunnen het vermogen om urine op te houden beïnvloeden.
 • Zenuwbeschadiging: Aandoeningen zoals diabetes kunnen zenuwbeschadiging veroorzaken die incontinentie tot gevolg heeft.

Psychologische Oorzaken

Psychologische aandoeningen spelen ook een rol bij incontinentie. Stress of angst kunnen leiden tot een aandrangincontinentie, waarbij men een plotselinge, sterke behoefte voelt om te urineren.

 • Stress en angst: Deze kunnen leiden tot veranderingen in de blaasfunctie.
 • Depressie: Heeft soms invloed op lichamelijke functies, waaronder het urinewegstelsel.

Levensstijl en Omgevingsfactoren

Levensgewoonten en omgevingselementen dragen bij aan incontinentie. Veranderingen in dieet of vloeistofinname kunnen invloed hebben, net zoals fysieke activiteit en algemene gezondheid.

 • Consumptie van diuretica: Zoals cafeïne en alcohol, die de nieren stimuleren en urineproductie verhogen.
 • Roken: Kan hoesten veroorzaken dat stressincontinentie bevordert.
 • Fysieke inactiviteit: Draagt bij aan de verzwakking van bekkenbodemspieren.

Symptomen en Diagnose

A person with a worried expression holding their lower abdomen, with a puddle of liquid on the ground

Het herkennen van symptomen en het ondergaan van de juiste diagnostische procedures zijn essentieel voor het stellen van een diagnose incontinentie.

Herkennen van Symptomen

De symptomen van incontinentie kunnen variëren, maar enkele veelvoorkomende signalen omvatten:

 • Urineverlies: Dit kan onverwacht optreden tijdens activiteiten zoals niezen, hoesten, sporten of lachen, maar ook de drang om plotseling en dringend te moeten urineren.
 • Frequent urineren: Meer dan acht keer per dag of 's nachts moeten opstaan om te urineren.
 • Nadruppelen: Kleine hoeveelheden urine verliezen direct na het toiletbezoek.

Diagnostische Procedures

Om incontinentie te diagnostiseren, kan men een aantal onderzoeksmethoden verwachten, zoals:

Procedure Omschrijving
Urineonderzoek Een laboratoriumtest om infecties, sporen van bloed of andere afwijkingen in de urine te identificeren.
Blaasdagboek Patiënten worden gevraagd enkele dagen of weken hun plasgewoontes bij te houden.
Urodynamisch onderzoek Meet de druk in de blaas en de stroom van urine om te zien hoe goed de blaas en de sluitspier werken.
Cystoscopie Een kijkonderzoek waarmee de binnenkant van de blaas via een camera wordt bekeken voor eventuele afwijkingen.

Behandelmethoden

Incontinentie kan op verschillende manieren worden behandeld, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de symptomen. Er zijn conservatieve behandelmethoden, medicamenteuze therapieën en chirurgische interventies beschikbaar.

Conservatieve Behandelingen

Conservatieve behandelingen richten zich primair op levensstijlveranderingen en oefeningen. Deze kunnen omvatten:

 • Blaastraining: patiënten leren hun blaas ledigen op vaste tijdstippen.
 • Bekkenbodemoefeningen: versterken van de bekkenbodemspieren om de blaascontrole te verbeteren.

Medicamenteuze Behandelingen

Medicatie kan worden voorgeschreven om de symptomen van incontinentie te beheersen. Enkele opties zijn:

 • Anticholinergica: verminderen blaascontracties.
 • Mirabegron: ontspant de blaasspier en verhoogt de blaascapaciteit.

Chirurgische Interventies

In ernstige gevallen kan chirurgie worden overwogen. Mogelijke ingrepen zijn:

 • Slingprocedures: plaatsing van een 'sling' om de urinebuis of blaashals te ondersteunen.
 • Kunstmatige sfincters: implantatie van een apparaat dat de urinebuis sluit.

De keuze voor een specifieke behandelmethode is afhankelijk van individuele omstandigheden en moet in overleg met een zorgverlener worden genomen.

Management en Zelfzorg

A person sitting at a desk with a stack of papers, a computer, and a cup of tea, looking concerned and overwhelmed

Incontinentie kan een impact hebben op het dagelijks leven, maar met de juiste managementstrategieën en zelfzorgmaatregelen kunnen individuen hun situatie verbeteren en comfort behouden.

Dagelijkse Gewoonten:

 • Vloeistofinname: Beperk cafeïnehoudende dranken en alcohol. Drink voldoende water gespreid over de dag.
 • Dieet: Eet vezelrijk voedsel om obstipatie te voorkomen, wat blaaspressure kan veroorzaken.
 • Toiletroutine: Ontwikkel een regelmatig schema om naar het toilet te gaan, bijvoorbeeld elke 2-4 uur.

Lichamelijke Oefeningen:

 • Bekkenbodemoefeningen: Versterk de spieren door reguliere oefeningen als Kegels.
 • Fysiotherapie: Overweeg een gespecialiseerde fysiotherapeut te raadplegen voor persoonlijk advies.

Hulpmiddelen en Producten:

Product Beschrijving
Incontinentieverband Absorberend materiaal voor licht verlies.
Absorberende broekjes Voor meer zekerheid bij groter verlies.
Matrasbeschermers Bescherm beddengoed tegen lekkages.

Medicatie:

 • Medicijnen kunnen voorgeschreven worden om de symptomen te beheersen. Raadpleging van een arts is essentieel.

Mentale Gezondheid:

 • Ondersteuning van een psycholoog kan helpen bij het omgaan met emotionele stress die gepaard gaat met incontinentie. Bespreek gevoelens en zorgen.

Patiënten dienen contact op te nemen met een gezondheidsprofessional voor een gepersonaliseerd behandelplan.

Impact en Complicaties

A person struggles with incontinence, facing embarrassment and discomfort

Incontinentie kan leiden tot diverse fysieke complicaties en heeft een aanzienlijke psychosociale impact op het individu.

Fysieke Complicaties

Incontinentie kan huidproblemen veroorzaken, zoals irritatie, infecties of doorligwonden, vooral als de huid langdurig aan urine of ontlasting wordt blootgesteld. Eveneens kan het urineweginfecties bevorderen door de constante aanwezigheid van vocht in de genitale streek. Urineretentie, waarbij men niet in staat is om de blaas volledig te legen, kan ook een complicatie zijn.

Psychosociale Impact

De psychosociale impact van incontinentie is significant. Mensen ervaren vaak schaamte, angst en depressie als gevolg van hun aandoening. Dit kan leiden tot sociale isolatie doordat individuen activiteiten en sociale gelegenheden gaan vermijden. Op de werkvloer kan incontinentie de prestaties beïnvloeden door een verminderd zelfvertrouwen en concentratie.

Preventie en Bewustwording

A person holding a bladder symbol with a "no" sign, while a group of people listen to a presentation on incontinence awareness

Preventieve maatregelen en bewustwording zijn essentieel in de aanpak van incontinentie. Allereerst kan men levensstijlaanpassingen overwegen, zoals:

 • Voldoende water drinken: Dit helpt om de urine minder geconcentreerd en irritant te maken.
 • Verstandige voedingskeuzes: Het vermijden van voedingsmiddelen en dranken die de blaas irriteren, zoals cafeïne, alcohol en pittige gerechten.
 • Regelmatige lichaamsbeweging: Vooral bekkenbodemoefeningen kunnen de spieren die de blaascontrole ondersteunen, versterken.

Daarnaast is het belangrijk om medisch advies in te winnen voor:

 • Gewichtsbeheersing: Overgewicht kan extra druk op de blaas geven.
 • Blaastraining: Onder begeleiding van een zorgprofessional kan men leren de plas langer op te houden en zo de blaascapaciteit te vergroten.

Kennistoename is ook een cruciaal element in bewustwording. Voorlichting in de vorm van:

 • Informatiebrochures
 • Workshops
 • Online platforms

kan individuen helpen de signalen van incontinentie te herkennen en hen aanmoedigen sneller medische hulp te zoeken.

Het gebruik van beschermende producten zoals incontinentieondergoed kan in sommige gevallen de dagelijkse bezigheden minder beïnvloeden en de kwaliteit van leven verbeteren, terwijl permanent naar een oplossing wordt gezocht.

Professionele zorgverleners kunnen op maat gemaakte plannen aanbieden die rekening houden met persoonlijke omstandigheden, wat de effectiviteit van preventie en bewustwording aanzienlijk kan verhogen.

Ga door, blijf lezen.

Ga naar alle blog artikelen
prostaatproblemen

Prostaatproblemen: Effectieve Behandelingen en Preventie Strategieën

Prostaatproblemen komen vaak voor bij mannen, vooral als ze ouder worden. De prostaat, een klier ter grootte van een walnoot, bevindt zich onder de blaas en omgeeft de urinebuis. Deze klier speelt ...

oorzaken vaak plassen bij vrouwen

12 Oorzaken van vaak urineren bij vrouwen

Plassen of urineren is een normaal onderdeel van het leven en helpt het lichaam om overtollig water en andere afvalstoffen kwijt te raken. Maar als de aandrang om te plassen vaak toeslaat en je vak...

Sleutelgat incontinentie

Sleutelgat-incontinentie: wat is het en hoe te voorkomen?

Sleutelgatincontinentie treedt op wanneer je je urine kunt ophouden tot het moment dat je bij de deur bent, maar dan plotseling het gevoel hebt dat je het niet meer kunt ophouden. Het kan ook gebeu...